Skip to main content

95 dolog, amit Isten biztosít a hívőnek a megtérés pillanatában

Két kategória van: helyzeti és tapasztalati

Helyzeti (68 dolog, amit nem érezhetünk, de tény)
Tapasztalati (27 dolog, amit kapásból megtapasztalhatunk)

Helyzeti

1.  Eleve ismert bennünket - Róm.8:29; 1Pt.1:12
2.  Ő választott minket - Róm.8:33; Kol.3:12; 1Thessz.1:4; Tit.1:1;1Pt.1:2
3.  Eleve elrendelt minket - Róm.8:29-30; Ef.1:5; Ef.1:11
4.  Választottak vagyunk - Mt.22:14; 1Pt.2:4
5.  Elhívott minket - 1Thessz.5:24
6.  Megbékéltetett minket magával - 2Kor.5:18-19; Kol.1:20
7.  Megbékéltünk Istennel - Róm.5:10; 2Kor.5:20
8.  Isten megváltott minket - Róm.3:24; Kol.1:14; 1Pt.1:18.
9.  Szellemileg újjá születtünk - Jn.3:7; 1Pt.1:23
10. Megújultunk - Jn.13:10; 1Kor.6:11; Tit.3:5
11. Igazzá tett minket - Róm.3:22; 1Kor.1:30; 2Kor.5:21; Fil.3:9
12. Isten igazságossága nekünk adatott és rajtunk van, mert hiszünk - Gal.3:22
13. Megigazított - Apcsel.13:39; Róm.3:26; Róm.5:1; Róm.8:30; 1Kor.6:11; Tit.3:7
14. Megdicsőített - Róm.8:30
15. Fiává / lányává fogadott - Róm.8:15; Róm.8:23
16. Teljesek vagyunk Őbenne - Kol.2:10
17. Megszentelt minket - 1Kor.1:30; 1Kor.6:11
18. Megbocsátott nekünk - Apcsel.10:43; Róm.4:25; Kol.1:14; Kol.2:13; Kol.3:13; Ef.1:7; Ef.4:32; 1Pt.2:24
19. Megelevenített - Ef.2:1; Kol.2:13
20. Tökéletesekké tett minket - Zsid.10:14
21. Elfogadott minket - Ef.1:6; 1Pt.2:5
22. Alkalmasakká tett - Kol.1:12
23. Megfeszítettünk Krisztussal - Róm.6:6; Róm.6:8; Gal.2:20; 1Pt.2:24
24. Eltemettettünk Krisztussal - Róm 6:4; Kol.2:12
25. Feltámadtunk Krisztussal - Róm.6:4; Ef.3:6; Kol.2:12
26. A Szellemtől születtünk - Jn.3:6
27. Megkereszteltettünk a Szellem által - 1Kor.12:13; 1Kor.10:17
28. Isten Szelleme lakozik bennünk - Jn.7:39; Róm.5:5; 8:9; 1Kor.6:19; 2Kor.1:21; Gal.6:4; 1Jn.3:24
29. Megpecsételtettünk a Szellemmel - Jn.7:39; 2Kor.1:22; Ef.1:13; Ef.4:30
30. Istenben vagyunk - 1Thessz.1:1
31. Krisztusban vagyunk - Jn.14:20
32. A Szellemben vagyunk - Róm.8:9
33. Meghaltunk a törvénynek - Róm.7:4
34. Megszabadultunk a törvénytől - Róm.6:14; Róm.7:6; 2Kor.3:11; Gal.3:25
35. Krisztusban körülmetéltettünk - Róm.2:29; Fil.3:3; Kol.2:11
36. Közelvalókká lettünk Istenhez Krisztus vére által - Ef.2:13; Jak.4:8; Zsid.10:22
37. Megszabadultunk a sötétség hatalmából - Kol.1:13; Kol.2:13-15
38. Nem maradunk a sötétségben - Jn.12:46
39. Általvitettünk az Ő szerelmes fiának országába - Kol 1:13
40. Az Atya Krisztusnak adott minket ajándékként - Jn.17:6; Jn.17:11-12; Jn.17:20; Jn.10:29
41. Életet ad nekünk az Ő nevében - Jn.20:31
42. Örök életet ad az Ő fiában - Jn.3:15-16; Jn.3:36; Jn.5:24; Jn.6:47; Jn.11:25; 1Jn.5:11-12
43. Soha meg nem halunk - Jn.11:26
 
Amit Ő a hívőnek jelent
44. Jézus Krisztus a mi engesztelő áldozatunk - Róm.3:25-26; 1Jn.2:2
45. Jézus a mi alapkövünk - Ef.2:20; 1Kor.3:11; 2Kor.1:21
46. Jézus Krisztus a mi életünk - Kol.3:4
47. Ő a mi fejünk - Kol.2:10
48. Ő a mi férjünk - Ef.5:25-27;2Kor.11:2
49. Ő a mi szószólónk - 1Jn.2:1
50. Ő a mi atyánkfia - Zsid.2:11
51. Ő a mi barátunk - Jn.15:15

Amivé Ő minket tesz

52. Isten fiai vagyunk - 2Kor.6:18; Gal.3:26;  1Jn.3:3
53. Új teremtés vagyunk - 2Kor.5:17; Gal.6:15
54. Az Ő Testének tagjai vagyunk - 1Kor.12:13.
55. Az Ő menyasszonya vagyunk - Ef.5:25-27
56. Szentek vagyunk - 1Pt.2:9
57. Mi vagyunk az Ő szent papsága - 1Pt.2:5;9
58. Az Ő királyi papsága vagyunk - 1Pt.2:9; Jelen.1:6
59. Választott papság és kiváltképpen való nép vagyunk - Tit.2:14; 1Pt.2:9
60. Az Ő öröksége vagyunk - Ef.1:18
61. Isten épülete vagyunk - 1Kor.3:9
62. Mennyi állampolgárok vagyunk - Luk.10:20; Ef.2:19; Fil.3:20; Zsid.12:22
63. Az Ő munkatársai vagyunk - 1Kor.3:9; 1Kor.6:1
64. Krisztus követei vagyunk - 2Kor.5:20
65. Isten szolgái vagyunk - 2Kor.3:3; 2Kor.3:6; 2Kor.6:4
66. Az Ő cselédei vagyunk - Gal 6:10; Ef.2:19; 3:15
67. Az Ő atyjafiai vagyunk - Zsid.2:11
68. Most világosság vagyunk az Úrban - Ef.5:8; 1Thessz.5:4

Tapasztalati (27 dolog, amit érezhetünk is)
69. Nincs kárhoztatás a hívő számára - Róm.8:1; Jn.3:18; Jn.5:24; 1Kor.11:32
70. A bűneink megbocsátattak - 1Pt.2:24.Róm.4:25
71. Megeleveníttettünk - Ef.2:1; Kol.2:13
72. Menetelünk van Istenhez - Róm.5:2; Ef.2:18; Zsid.4:14-16; Zsid.10:19-20
73. Szeret minket - Jn.3:16; Ef.2:4; Ef.5:2
74. Kegyelmet ad nekünk - Ef.2:8
75. Nekünk adja az Ő hatalmát - Ef.1:19; Fil.2:13
76. Hűséges mihozzánk - Fil.1:6; Zsid.13:5
77. Nekünk adja az Ő békességét - Kol.3:15
78. Reménységet ad - Ef.1:18
79. Minden szellemi áldást nekünk ad - Ef.1:3
80. Nyugodalmat ad - Zsid.4:3
81. Örömet ad - Róm.15:13; l.Pt.1:8
82. Megvigasztal - 2Thessz.2:16
83. Esedezik értünk - Zsid.7:25; Zsid.9:24; Róm.8:34
84. Megtart minket - Róm.5:2
85. Tanít minket - Tit.2:12-13
86. Megvált minket - Róm.1:16
87. Örökséget ad nekünk - Ef.1:14; Kol.3:24; Zsid.9:15; 1Pt.1:4
88. Közösségünk van vele - 1Kor.1:9; 1Ján.1:9
89. Hű hozzánk a szenvedésben - Róm.8:18; Fil.1:29; Kol.1:24; 1Thessz.3:3; 2Tim.2:12; 1Pt.2:20; 1Pt.4.12-13
90. Isten beszéde munkálkodik mibennünk - 1Thessz.2:13
91. Nem szégyenülünk meg - Róm.9:33; Róm.10:11
92. Nem szomjúhozunk soha többé - Jn.6:35
93. Nem szégyeníttetünk meg - 1Pt.2:6.
94. Legyőzzük a világot - 1Jn.5:5
95. Az Ő hatalma felséges nagysága irántunk van, akik hiszünk - Ef.1:19

95 Dolog