Skip to main content

A modern kor leplezetlenül. Van-e jövõd az új világrendben 01. - Bevezetés

Schlingloff Sanyi

Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a kereszténység gyakorlati haszna. Mi a gyakorlati haszna, hogy hívő ember vagy? Pl. hogy örök életed van. Nem félsz a haláltól, ha érted miről szól az élet. A kereszténység a valósággal keresi az összhangot, ezért sok gyakorlati haszna van. A kereszténynek jobban kellene forgolódnia a világban, mint bárki másnak. Ha nem igazi keresztény, ha van valami vallása, akkor az lehet, hogy a hitének gyakorlati részét megcsorbítja. A hívő ember nagyon gyakorlatias, sokkal többet ért az életből, az első ránézésre felismerhetetlen összefüggéseiből, mint bárki más. Ránéz egy helyzetre és átlátja, megérti, mert olyan viszonyítási rendszerben gondolkozik, ami helyes, amely a nagy képet látja és a részleteket pontosabban el tudja helyezni.  Ez a bölcsesség.

Emellett több információja van. A Biblia sok mindent elárul a valóságról, amely egyszerű vizsgálat révén, szemlélődés révén, tudományos- vagy bármilyen racionalista módszerrel, önmagunkból kiindulva, vizsgálva-kutatva, nem fedezhető fel, vagy csak nagyon nehezen. Van olyan tudása az emberiségnek, ami azért van, mert Isten elmondta és magunktól soha nem jöttünk volna rá. A világi ember már elfelejtette, hogy ezt eredetileg Isten mondta. Ő nem Istentől hallotta, hanem a nagyszüleitől vagy benne van a kultúránkban. Ám eredetileg azt az ember nem tudta és nem is tudhatta volna. Van sok olyan ismeret, ami mikro szinten is igaz. Isten elmondja, és mi tudjuk, le van írva a könyvbe.

A nagy információ mennyiség, amivel kapcsolatban a keresztény többet tud, mint bárki más a világon, az a jövő. Isten látja a jövőt és elmondott róla sok mindent. Ezen keresztül, ismerve a jelent mélyebben, és a jövőt abban a mértékben, ahogy Isten beszélt róla, egy egész más szintről tudjuk nézni a valóságot. Tűnődsz-e azon, mi történik a világban? Ha nézed a világpolitikát, a gazdaságot, az eseményeket, természeti eseményeket, katasztrófák tömegét, halált, azt a tendenciát, ami felé haladunk, természetileg, gazdaságilag és társadalmilag. Nagyon fura dolog történik.

Nem egyszerű összerakni. Azt gondolom, a Bibliával a kezedben, egy alapos kutatómunkát végezve, józanul nézve az eseményeket egy olyan kép rajzolódik ki, ami ámulatos. Erről fog beszélni Szabó Anti. (P. Fodor János barátja.) Ha Istenről és az Ő dolgairól beszélünk, félszavakból megértjük egymást. Ez a téma nagyon különleges, én nagyon sokat tanultam tőle.

 

Szabó Anti

Amit Isten nekem megmutatott, és amivel foglalkoztam sokat, az belepasszol a témába, a szellemiségbe, ahogy gondolkodtok róla, ahogy nézitek a világot, és ezért döntöttünk úgy, hogy Sanyi bedob a mélyvízbe és én most csobbantam. :-)

Most egy rövid vázlatot mondanék, hogy kb. miről lesz szó. Ha érdekel titeket, akkor ebből az értékes időből ki tudunk harapni kis szeletet erre.

A világ nem az, aminek látszik. Bizonyos dolgok mögött nem azok a tartalmak állnak, amit nekünk mondanak. Sok ember semmit nem tud a valóságról, ez az egyik véglet. Vannak, akik összeesküvés elméleteket, olyan mélységű konspirációkat feltételeznek, amik messze állnak a valóságtól. Amikor belemélyedtem ebbe a témába, akkor jártam mindkét oldalon, így megértem mindkét megközelítést. Rájöttem és Isten is megmutatta, hogy lehetetlen úgy beszélni a mai eseményekről, hogy az ember megmondja a tutit - itt az eleje, a közepe, a vége, ezek az összefüggések - lehetetlen.

Sokkal inkább, amiben Isten mutatott nekem dolgokat, azok olyan jelenségek - szellemi, fizikai, gyakorlati jelenségek - és kódok, amik a történelem folyamán rendszeresen felbukkan és meg lehet találni. Nagyon sokat tudunk a történelemről a római birodalom végéig, és az 1800-as évek végéig még elég sokat. Ám onnantól a sátáni, vallási vonalak, birodalomépítő gondolkodások és vonalak hol vannak, merre tartanak, arról keveset tudunk.

A mai átlagos ember tudja, hogy van a keresztény világ, az ateista világ és a többi vallási világ. Nem számolnak azzal, hogy vannak olyan irányzatok, vonalak, amik az országok életében mentek tovább mindig is töretlenül a történelem kezdetétől fogva. Ma is megtalálhatóak ezek, amikről nem tudunk, vagy keveset tudunk. Amik a világban történnek, ezen dolgok összessége. Isten mindenható Úr, amit eltervezett, azt véghez is viszi. Ez igaz ránk, emberekre, a megváltásra és mindenre, amit a Bibliában elmondott és megígért. Ennek egy mellékvágánya az, amit a történelemben látunk, hogy az ördög ebbe a dologba belepiszkít, de Isten annyira nagy, hogy ezt is a javunkra fordítja, jót hoz ki belőle.

Két vonulat van, amiről mindig is beszélünk: Isten terve és személye és lényege, ahogy a történelmen végigvonul. A másik vonal, ahol az ördög építi a birodalmát és nyeli el az embereket és felépíti azt, amit Isten neki megenged neki.

Amiről eredetileg terveztem beszélni, hogy ha ma mögé nézünk a háttérben lévő zajló történéseknek, akkor érdekes dolgokat találunk, pl. pénzügyi vonalakon elképesztő összeesküvések, összefüggések vannak. Vallási, politikai vonalon ugyanez. Mindenhol megtaláljuk, hogy nem véletlen történnek a dolgok. Kezdettől fogva úgy volt, hogy akinek a kezében van a gazdaság, a politika és a vallás, az vezette az embereket. Ma sincs másképp. Azt gondolom, ha csak elkezdek beszélni erről, akkor az elégséges ahhoz, hogy mindenki szívbajt kapjon, és elégséges sokkhatás lesz ahhoz, hogy elgondolkodjunk, megbízzunk-e a mai társadalomban, a humanizmusban, a mai mindenben, ami a békességet és biztonságot adja.

Ezen az alapon kezdtem el imádkozni, hogy hogyan beszéljek erről a témáról, amely hihetetlenül nagy. Isten azt mutatta: menjünk vissza a kezdetekig és inkább kisebb szeletekről beszéljek, amiből meg lehet érteni az összefüggéseket, és a legfontosabb, hogy legyen egy olyan eszköz a kezetekben a hétköznapi életetekben, amivel értelmezhető, hogy mi történik ma.

Honnan jöttünk, hová tartunk, és nem csak, mint hívő emberek, hanem a társadalmunk. Szeretnék beszélni arról, hogy

-          milyen harc folyik Isten és a Sátán között a történelem folyamán?

-          mi az igazi oka ennek a harcnak?  Mi körül folyik a harc? Mi volt és mi Sátán célja a földön?

-          mi Isten célja a földön velünk és az emberekkel?

-          ma mik azok az események, amire nagyon oda kell figyelni? Ha megértjük, mik állnak mögötte, akkor tudjuk a gyakorlati életben alkalmazni, hogyan viszonyuljunk a politikához és a pénzhez - az anyagi dolgokhoz, a tulajdonhoz?

-          Ha összeáll a kép, és amit én látok az valós és kiállja az idő próbáját, akkor felelősebben kellene hozzáállnunk a környezetünkhöz, az elveszettekhez, vagy a saját életünk dolgaihoz.

Sz. Peti az egyik előadásában érintette a pénzügyi vonalakat: a bankrendszereken keresztül milyen manipulációk állnak a háttérben. A vallási vonal is ugyanilyen. Ami történik a keresztény világban és a nem keresztény világban, az nem véletlenszerű folyamatok eredménye. Olyan összefüggések vannak benne, mint a gazdasági vonalon. Van egy tény, amit ma már senki nem kérdőjelez meg: hivatalosan beszélnek róla, sőt tavaly a pápa felkérte a G8-ak vezetőit, hogy tegyék le az új világrend pénzügyi alapjait, mert a gazdasági válság olyan mértékű bajt okozott, hogy nem szeretne még egy ilyet beleszólás nélkül végignézni. 3-5 éve nyílt fórumokon az amerikai elnökök beszélnek arról, hogy lesz új világrend. Teljesen más alapra helyeződik az egész világon a gondolkodás, a politika, a vallás, sok minden.

Ez nagyon egybeesik azzal, amiről Dániel próféta és Jelenések könyve beszél. Látszik, hogy „feljön a tengerből valami", és olyan erőteljesen fog megjelenni - ami a színfalak mögött már legalább háromszáz éve nyomon követhetően jelen van -, hogy mire észrevesszük, már késő. Van egy erőteljes aktualitása ezeknek a dolgoknak, mert olyan gyorsan változnak az események politikai szinten, hogy azt gondolom, pár év alatt más világban találjuk magunkat.

Fontos ismerni tehát az összefüggéseket, a szellemi vonulatokat. Még nem fejeződtek be a birodalomépítő-, hatalomépítő munkák az ördög részéről, ami a történelemben eddig is nyomon követhető. A római egyház stabilizálódásával szem elől tévesztettük a folyamat többi részét, de határozottan megtalálható.

A gyakorlati életben azt lehet látni, hogy a világot meghatározó hatalmak, mint az USA, Anglia, az EU nem más, mint ezeknek a hatalmaknak a kiteljesedése és átültetése a gyakorlati életbe. Ami ma velünk történik, az nem a véletlen műve, hanem az történik ma nagyban, mint ami kicsiben megtörtént Bábelnél. Megépítették a tornyot és létrehozták az első globális városállamot piramis elrendeződésben, amiben egy vezető volt - a legendák szerint Nimród, és ezt a Biblia sem zárja ki -, és bekényszerítette a népeket Isten ellenére. Isten ezzel szemben azt parancsolta, hogy széledjetek szét és népesítsétek be a földet. A város 22x22km nagyságú volt, négyszer nagyobb, mint a mai London. Csillagászati elveken és luciferi szellemiségű alapokon vallási rendszert hozott létre, ahogy uralta az városállamot. Lehet tudni a történelemből, Josephus Flavius írt erről elég részletesen. Ami ott létrejött, az van ma nagyban. A globalizáció egy eszköz, hogy létrejöjjön egy piramis az emberiség felett, és központi kézben legyen az irányítás.

Azt gondolom, ma olyan helyzetben vagyunk, amivel érdemes foglalkozni. Sok időt és energiát szántam rá, hogy ezeket feltérképezzem. Közben Isten megtanított, hogy ne vállalkozzak olyanra, amire nem lehet, mert senki nem járna sikerrel: úgy beszámolni 6000 év történelméről, hogy az úgy volt.

-          A Biblia sok dolgot leír, az az egyetlen hiteles forrás.

-          Sok történelmi adat van, amit már senki nem kérdőjelez meg, azt hitelesnek tekinthetjük.

-          Aztán sok olyan dolog és jelenség van, amit nem lehet bizonyítani, de a valóságban meghatározó szerepet játszott az emberek életében. Amikor meg akarjuk érteni a múltat, és meg akarjuk érteni a jövőt, akkor ezeket a dolgokat kezelni kell.

Amikor mondok valamit, akkor mindig jelezni fogom: ez bibliai tény; ez történelmi tény; ez legenda. A legenda nem mese, hanem ami a szájhagyományokban, a népek kultúrájában megtalálható események módján lehet bizonyítani, szellemi vonalon és azon a vonalon, ahonnan ezt mi nézzük, ezek mégis lényeges és fontos elemek. Soha nem fogom mondani, hogy úgy volt, ha nem vagyok meggyőződve róla.

Nehéz ezekről a dolgokról úgy beszélni, hogy építő legyen. Az első reakcióm mindig az volt, amikor megtaláltam egy ilyen összefüggést, hogy halvány fehérre váltott az arcszínem és megdöbbentem, hogy mi a valóság. Isten fog majd irányt mutatni ebben, és megáldja abban az értelemben, hogy a számotokra építő legyen.

 

Schlingloff Sanyi

Ez izgalmas? Engem már érdekel. Elmondom miért: az egyik az, hogy nekünk, keresztényeknek van egy felelősségünk. Nem csak magunkért éljük az életet. Bár tudom, hogy az Eredményes Élet Találkozón az egyik jutalom, hogy életbölcsességet, vigasztalást kaptok, úgy közelítjük meg az életet, hogy az titeket építsen. Azért álljunk meg egy pillanatra: nem ti éltek egyedül a földön. Vannak hozzátok hasonló más emberek, akik egy jó része remény nélkül él. Ennek az oka: hisznek a gondoskodó államban, abban a rendszerben, amiben mind felnőttünk és valóságnak hisz és ért a legtöbb ember. Beleneveltek minket egy rabszolgatartó társadalomba, ami nem látszik annak, aminek a bilincseit mi tartjuk életben. Te tartod életben az elképzeléseiddel, a világnézeteddel, az értékrendeddel, a döntéseiddel, a hallgatásoddal, beszédeddel. Felelős vagy. Ha én nem vagyok náci, attól még ott lehetek a tömeggyűlésen, és mondhatom: mi baj ezzel? Az rendben van, ha csak hallgatok? Az rendben van, ha eltűröm? Ha kis fogaskerék vagyok, akkor nincs baj?

Mit tehetnék én? Nagyon is sokat. Amiről Anti beszélni fog, az erről szól. A felnőtté válás egyik lépése. Anti egy jó egyensúlyban fog beszélni erről. Nem kell történelmet formálnunk, hanem világosságot kell gyújtanunk, ahol sötét van. Az, amit a fény tesz, az minden. Mi lehet ennek az üzenetnek a lényege egy nem hívő számára? Megdöbbenés, csalódás, kétségbeesés, a felismerése annak, hogy az a megoldás, amit eddig követett, hazugság volt. A válasz, amit eddig követett, az csalás volt, szappanbuborék, ami ahogy kipukkad, - remélhetőleg - megszületik a szívben a nyitottság egy valódi válasz iránt. A cél nem vallást építeni, hanem fényt gyújtani ott, ahol sötét volt. Egy hamis válasz helyett az igazság.

Az ördög stratégiája. „Te hiszel a mesékben, csak nem ördögről fogsz beszélni?" Hívjuk politikai háttérhatalomnak, pénzhatalomnak; emberek és mögöttük álló vallási-, spirituális törekvések, akik kézben tartják a világot, és a végén az ördög van - egy természetfeletti lény, amiről a Biblia beszél, és aminek szerepe van mindannyiunk életében. Az ördög módszere nem az, hogy rémisztget, hanem hogy titokban marad. Az ördög módszere: „Én nem is létezem. Ti hisztek a mesékben? Milyen naivak vagytok." Azt mondja: „Legyen jó neked. Kövesd a szíved, legyél a magad ura, légy sikeres, légy boldog, legyél mindaz, ami lenni akarsz." - miközben nem is létezik. Szeretjük ezt az üzenetet? Ha nézed a reklámokat, a szellemet, amit a világ sugároz, tele van reménnyel a felszínen: sztár leszel, boldog leszel, szabad leszel, gazdag leszel. Minden lehetsz. Nyújtsd ki a kezed. Törekedj, minden ígéret a tiéd! - ez az üzenet, nem az, hogy gyere rabszolgának. Azt nem hallod.

Részben igazat mond? Mindenki szenved a világban? Nem. Persze, részben igazat mond. Ám értsétek meg, hogy a legnagyobb jónak, a valódi és teljes megoldásnak a legnagyobb ellensége a félmegoldás. A legjobbnak a jó legnagyobb ellensége. Az ördög tudja. Nem azzal tartja „engedelmességben" az emberiséget, hogy csak üti őket, hanem: ostor van és cukorka. Aki látja a képet tisztábban, mint ahogy legtöbben látjuk, annak felelőssége, hogy beszéljen róla. Nem azért, hogy történelmet változtassunk, hanem azért, hogy az az egy ember, aki hall róla, hozhasson egy jobb döntést és azt mondhassa: köszönöm, nem kérek belőle többet. Ezzel a történelem változott.

Nem tömegével, hanem egyesével. Nekem nagyon tetszik a téma. Szerintem rendszertelen rendszerességgel fogunk erről beszélni. Ha az interneten visszahallgatod, akkor egy előadás sorozat lesz. Közben egy nagyon izgalmas, krimibe illő, fantasztikus regénybe illő beszámolót fogunk hallani és látni a jelen történelmi eseményeiről. Lenyűgöző látni a múltat és a jelent egy nem posztkommunista, nem manipulált kapitalista világszemlélet alapján szűrve. Manipulált történelmet tanultatok mindannyian, jó lenne látni az eredetit.

Közben megyünk tovább Efézusi levéllel.