Skip to main content

Jóhír - örömhír - evangélium

JézusKicsoda törődik az én lelkemmel? Ezt a kérdést tette fel Dávid király 3000 évvel ezelőtt (Zsoltár 143)  Ma is fel kell tennünk ezt a kérdést őszintén. Az orvos törődik a testemmel, a bank a pénzemmel, az ügyvéd az érdekeimmel, de kicsoda törődik velem, az én lelkemmel? Kicsoda az, aki tényleg ismer, tényleg törődik velem és szeret engem? A Biblia csodálatosan elmondja nekünk, hogy Jézus Krisztus az a személy. Ő az, akinek valóban fontos az egyén szellemi és lelki bővölködése. Jézus Krisztus az életét adta miértünk. A kereszten bűnné lett értünk és helyettünk, hogy mi az Ő benne lévő szabadságban élhessünk. Hogyan fogadhatjuk el ezt az áldozatot? Miért kell elfogadnunk egyáltalán?

Ehhez meg kell értenünk azt, hogy az embernek szabad akarata van. Meg kell értenünk azt, hogy elfordultunk Istentől, elhagytuk Őt.  Ez egy jogi-történelmi probléma, amely Ádámhoz és Évához visszanyúlik. Mindenkinek személyesen kell visszafordulnia Isten felé.

A probléma és a megoldás: Minden ember bűnös és ezért van elválasztva Istentől.1,2 A bűn zsoldja pedig a halál, azaz az elválasztottság Istentől.3 Az ember magát nem tudja megjobbítani, bűnösségét nem tudja eltörölni jócselekedeteivel, végtelen nagy adósságát nem tudja megfizetni. Ezt Isten tudja a legjobban, s mivel szeret minket, segíteni akar, és segített is.4 Ezért küldte el 2000 évvel ezelőtt Fiát, Jézust a földre. Jézus (az Isten) magára vette a mi büntetésünket, meghalt helyettünk, kifizetve az adósságunkat.5,6 Aki elfogadja ezt a megváltást, annak örök életet ad Isten. Az örök élet (a mennyben) tehát egy ajándék Istentől, amit ingyen megkaphatunk, pusztán egy döntéstől függ: 7 elfogadjuk-e Isten ajándékát, azt amit értünk tett. Ezt a döntést a földi életünk során egyszer kell meghoznunk. Ilyen egyszerű az egész, ez az örömhír vagy másnéven evangélium. ...
Krisztusért kérlek, békülj meg az Istennel!... (2Kor. 5.20)

Mit kell tennem, hogy örök életem legyen?

Hol van ez a Bibliában?
1 Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. (Róma 3.23)
2 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba (Ádám), és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. (Róma 5.12)
3 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róma 6.23)
4 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róma 5.8)
5 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3.16)
6 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. (Róma 10.9)
7 amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10.13)

Ha szerinted elég jó vagy, hogy Isten elfogadjon, akkor vegyél részt egy előzetes "Jóság mérő"-n!