Skip to main content

02.20 Mert győztesek vagyunk

Azért lett Hebron a Káleb öröksége, mert tökéletesen követte az Urat" (Józs 14,14).

„Mi képesek vagyunk győzelemre", ezt jelentik ki azok a férfiak és nők, akiknek feltétlen a hitük az Úrban. Bíznak abban, hogy az ígéretek igazak, hogy Ő mindig népével van, és hogy ez elegendő biztosítéka az ellenség feletti győzelemnek. Te hiszed ezt? Sokan hiszik, de ingadozó hittel. Dicsőítő éneket zengenek, a szavak is helyesek, de van valami tétovázás a dallamban. Kálebnél más volt a helyzet. Ő erősen és szilárdan, helyes dallammal énekelte a helyes szavakat. Hallgassátok ércesen zengő hangját:

„Menjünk fel azonnal és vegyük hatalmunkba azt, Mert győztesek vagyunk."

Nem volt semmiféle kétsége Istene felől. De figyeljétek meg az első mondatban a sürgősséget: „Menjünk fel azonnal!" Az igazi hit nem tűr halasztást. Aki számol Isten örök hűségével ígéreteit illetően, az nem csak az Ő akaratának követésével, hanem azonnali megcselekvésével bizonyítja ezt.