Skip to main content

03.01 Gyökereink

Felnőtt, mint egy vesszőszál Őelőtte, és mint gyökér a száraz földből" (Ézs 53,2).

A gyökereken keresztül táplálkozik a növény. Nem élhet nélkülük. A hajszálgyökereken mint csatornákon át az életet szívja magába. Ha a növénynek van gyökere, akkor a legkilátástalanabb körülmények között is életben maradhat. Ézsaiás szavai azt juttatják eszünkbe, hogy Jézus Krisztus nem az Őt körülvevő világból nyerte életerejét. Ha szükséges, tudnunk kell Krisztusban élő testvéreink segítsége nélkül élni. Körülöttünk vannak, közösségben vagyunk egymással, de nem általuk élünk! Étetünk elrejtett forrása egyedül Isten.

De a „száraz földből" élni ennél még többet is jelent. Azt, hogy nincs az a külső körülmény, amely megsemmisíthetne bennünket. Semmiféle aszály nem hervaszthatja el Isten gyönge palántáit. Isten gyermekei sivár, sőt ellenséges viszonyok között is úgy vannak ellátva, hogy „felettébb diadalmaskodhatnak" (Róm 8,37), mert életük maga Krisztus.