Skip to main content

03.03 Ne állj le félúton!

És mondta az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked" (1Móz 12,1).

Ez volt a második elhívás. Az elsőt akkor kapta Ábrám, amikor még Mezopotámiában lakott, „mielőtt áttelepedett Háránba" (Csel 7,2). Ábrám elindult Káldeából, de úgy látszik nem jutott elég messzire. Elgondolkodtató, hogy Háránban töltött napjairól semmit sem jegyez fel a Biblia, Isten azonban kitartott elhívása mellett. Mi sokszor abban reménykedünk, hogy halogatással módosíthatjuk az Ő parancsait. De Isten nem tér el az évekkel ezelőtt elénk tűzött céltól akkor sem, ha mi már el is térnénk attól.

Az Ő nézőpontja szerint Hárán nem jelentett nagy haladást Mezopotámiához képest. Ábrám talán megelégedett ezzel a költözködéssel, de Isten őt a földre szólította. Minden igazi elhívás magasrendű elhívás. Ne érjük hát be a fele úttal! Nem az a kérdés, milyen messzire jutottunk indulásunk óta, hanem hogy teljes szívvel törekszünk-e Isten célja felé.

 

3 feltétel-3 ígéret

Három feltétel :

 1. Eredj el a szülőhelyedről, 2. Hagyd ott a rokonságod, 3. Menj arra a földre, amit mutat Isten.

És így folytatódik:  1 Móz. 12.2-3 Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Vagyis három ígéret (az ember már csak ilyen, ígéret, jutalom nélkül nem szereti a feltételeket):
  1. Nagy néppé váltok. Megáldja az őket áldókat, megátkozza a gyalázókat. 2. Áldást nyer a föld általad (a Messiás ígérete) 3. Kapnak egy földet (Ígéret földje)


Bárhogy lesz, úgy lesz

Az Úrnak van egy személyre szabott terve az életünkkel. Ilyen hatalmas feladatra keveseket hív el. De rettentő bölcsen teszi, hogy elhíváskor sem avat be teljesen a részletekbe, mert sokan megrémülnénk, ha sejtenénk, mi vár ránk. Mégis legyünk elégedettek, mert azt ígéri azoknak, akik engedelmeskednek: „én veled leszek"(Mt. 28.18-20). Bárhogy lesz, úgy lesz.