Skip to main content

03.10 Találd meg az Életet

„Ti megláttok engem, mert én élek és ti is élni fogtok" (Jn 14,19).

János evangéliumából mindenütt az tűnik ki, hogy ő az utolsó napokról ír. Fő gondja az örökkévalósággal való kapcsolatunk. Ha ez a kiindulópont, minden más ebből következik. János nem a külső és időleges dolgokkal foglalkozik, hanem hogy mindezek mögött megtaláljuk az Életet. Jelenleg minden romlott állapotban van. De ha az Élet felé fordulunk, mely a „mennyből szállt alá", és Őrá tekintünk, akkor mindazt megőrizhetjük, amit már majdnem elveszítettünk. Bizonyos értelemben János nem nyújt semmi újat a többi újszövetségi íróhoz képest. Nem visz bennünket tovább, mert a legmagasabb pontot már megérintette Isten. A Jánosra bízott kijelentés célja az emberek visszavezetése az eredeti tervhez, vagyis az, hogy ismét kapcsolatba kerüljenek a feltámadott Úrral.