Skip to main content

03.11 Isten nem olyan, mint mi

„És ismét mondta: Oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája " (1Sám 4,22).

Elvétetett a frigyláda, de a frigyláda megvédelmezte magát; akik zsákmányként elhurcolták, hamarosan saját kárukon tanulták ezt meg. Mivel a frigyláda eredetileg Isten bizonyságtétele volt, olyasmit tett a filiszteusokkal, amit a szentségtől elfordult Izrael nem tehetett volna meg. Isten eszközöket keres az Ő dicsősége számára, de ha nem talál, egyedül végzi el a munkát, és bizonyságról is gondoskodik. Megengedte a frigyláda elvitelét, és megmutatta a világnak, hogy nem vállal közösséget népe ügyével, ha az elfordul a szentségtől. Isten természete nem egyeztethető össze az ember szentségtelen természetével, különösen választott népe esetében nem.