Skip to main content

03.14 Krisztussal van egységünk

„Mert Ő a mi békességünk, aki a két nemzetet eggyé tette, és lerontotta a közbevetett válaszfalat" (Ef 2,14).

Mint a hétszeres kötelék, köti össze a Szellem egysége a hívőket szerte a világon. Bármily különbözőek a körülményeik, és más-más a jellemük, ha fennáll köztük az élő egység, melyet az Úr jelenléte alakított ki, semmi nem választhatja el őket egymástól. A mi egységünk nem az egység gondolatának nagyrabecsülésén alapszik, és nem is azon, hogy mindattól elkülönítjük magunkat, ami ennek az egységnek esetleg ellentmondana. A biztos alap csakis Krisztussal való egységűnk lehet, melyet keresztje munkál ki bennünk, és bennünk lakozó Szelleme tehet gyakorlatunkká. Ez a legegészségesebb és legbiztosabb alapja az egységnek, más nincs.