Skip to main content

04.04 Ragaszkodjatok a Főhöz

„Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak a testvérek. Mint a drága olaj a fejen..." (Zsolt 133,1-2).

A 133. zsoltár a grádicsok énekéhez tartozik; ezeket évente háromszor énekelték a Jeruzsálembe készülők Isten dicsőítésére. Sokféle ember ment végig azon az úton, akiknek azonban egy közös céljuk volt: mindannyian a Sionra, Isten hajlékába igyekeztek. Ezek a nagyon különböző emberek testvéri egységben voltak egymással. Hogyan? A kísérő kép ad magyarázatot: „mint az olaj."

Van egy olaj, „a szent felkenés olaja": Isten Szent Szelleme. És az olaj lefelé ömlik, nem felfelé! (2.v.) Más szóval a kenet nem közvetlenül a tagokra ömlik, hanem Krisztusra mint Főre. A Szent Szellem Krisztusban nyer megnyugvást és elégszik meg, sehol másutt. Ragaszkodjatok a Főhöz, engedelmeskedjetek neki mindenben, és akkor egy nyomon jártok mindazokkal, akik ugyanezt teszik. Szükség van szabályokra a társadalomban, de a Krisztus testének egy törvénye van: az élet Szellemének törvénye. Ha nem figyelsz a Szellem kenetére, akkor minden zavarossá válik; ha viszont engedelmeskedsz neki, békesség tölti el a szívedet. Ezért olyan egyszerű Isten gyermekeinek az élete! Nincs szükség sok kérdezősködésre.