Skip to main content

04.24 Kimondhatatlan értékű kincset hordozol

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok ahhoz az elhivatáshoz méltóan, amellyel elhivattatok" (Ef 4,1).

Vajon megvilágosodott-e már előttem, hogy Isten Szent Szelleme bennem valóságos személy? Én csupán cserépedény vagyok, de ebben az edényben kimondhatatlan értékű kincset hordozok, mégpedig a dicsőség Urát. Isten gyermekeinek minden aggodalmaskodása és bosszúsága megszűnne, ha megnyílna a szemük ennek a magukban hordozott nagy gazdagságnak a meglátására, amely képes valamennyi igényüket kielégíteni. Minden felelőtlenségük is megszűnne, ha ismernék a szívükben elrejtett kincset. Ha csak egy dollár van a zsebedben, vidáman mész végig az utcán, mert tudod, hogy az sem számít, ha ezt a kis összeget elveszíted. Ha azonban húszezret viszel magaddal, más lesz a helyzet, és a viselkedésed is megváltozik. Nagy öröm lesz a szívedben, de nem sétálgatsz könnyed gondatlansággal, hanem olykor meglassítva lépteidet, kezedet a zsebedbe csúsztatod és megtapogatod kincsedet. Aztán örömteljes ünnepélyességgel mész tovább. Igen, ezt mondom a legnagyobb tisztelettel: Te, aki Isten Szent Szellemétől újjászülettél, te Istent hordozod a szívedben!