Skip to main content

05.01 Vezetés nélkül vesztesz

„Mindazonáltal merészkedtek felmenni a hegy tetejére; de az Úr szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdult a táborból. Alászállt azért az Amálek és a Kananeus...és megverték őket" (4Móz 14,44-45).

A tíz kém visszatért Kádes-Barneába, de az általuk hozott hírek hallatán Izrael fellázadt, és nem volt hajlandó bemenni Kánaánba. Amikor azonban Isten arra ítélte őket, amit maguk választottak, ismét fellázadtak, és most saját erejükből próbáltak előnyomulni. Nem törődtek Mózessel és a szövetség ládájával, mely eddigi útjaikon mindig előttük járt. Ez lett a vesztük. Nem csak teljes vereséget szenvedtek, de az ezt követő 38 éven át a frigyláda szóba sem kerül. Milyen megdöbbentő ez! Amint önkényesen kezdünk járni magunk választotta útjainkon, elveszítjük bizonyosságunkat Isten hűséges és megbízható vezetéséről. Makacsságunkkal megfosztjuk magunkat a vezettetés egyedülálló kiváltságától.