Skip to main content

05.02 Állítsátok Őt a középpontba

„Körüljárták azért az Úrnak ládájával a várost" (Józs 6,11).

Olyannyira a frigyládára kerül itt a hangsúly, mintha az író nem is venne tudomást arról a néptömegről, amely hitben körüljárta a falakat. És valóban, ténylegesen egyedül a frigyláda számított. A jerikói erődöt nem pusztán az izraeliták felvonulása döntötte le. Mi is jól tudjuk, hogy akár ezerszer is körüljárhatjuk saját Jerikónkat, mégsem történik semmi. Izrael ereje abban rejlett, hogy a frigyláda velük volt. Mindezideig magukkal hordozták Isten hűségének látható jelét. Szembeszállva ellenségeikkel, nem a maguk erőfeszítéseire támaszkodtak, hanem Isten addigi cselekedeteit tartották szem előtt. Számunkra ma Isten „frigyládája" feltámadott Fiának személye. Állítsátok Őt a középpontba, hirdessétek feltámadását, és Isten le fogja rontani a falakat.