Skip to main content

05.04 Gyakorlati hit

Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket" (Jn 13,17).

Ismertem egy idős japán keresztyén asszonyt, akinek házába bejutott egy tolvaj. Az asszony látta, hogy a betolakodó rendkívül éhes, ezért egyszerű, de gyakorlati hitével főzéshez látott, hogy ennivalót készítsen számára, majd a kulcsait is felajánlotta neki. A férfi borzasztóan elszégyellte magát, és ekkor Isten szólt hozzá. Az asszony bizonyságtétele nyomán ez az ember ma már testvérünk Krisztusban. Nagyon sok keresztyén fejében ott a tanítás, de olyan életet élnek, mely annak ellentmond. Például tudnak mindent az Efézusi levél első, második és harmadik részéről, de elhanyagolják a negyedik, ötödik és hatodik rész gyakorlati parancsait, hogy: Vessétek el a hazugságot, legyetek egymáshoz jóságosak, bocsássatok meg; tartsátok különbnek egymást magatoknál, szeressétek feleségeteket; engedelmeskedjetek uraitoknak; ti urak, hagyjátok el a fenyegetést; imádkozzatok! Inkább ne lennénk a tanítás birtokában, mint hogy ilyen ellentmondásban éljünk. Parancsolt neked Isten valamit? Akkor kérj Tőle segítséget, és teljesítsd a parancsát!