Skip to main content

05.05 Egyedüli és biztos út

„Mivel azért testvérek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus Krisztus vére által, járuljunk hozzá igaz szívvel" (Zsid 10,19.22).

Amikor először közeledtem Istenhez, Krisztus vére által lettem közel-valóvá, és később is az Ő vére által jutottam közelebb és közelebb. Tehát ugyanazon a módon tartottam fenn vele a közösséget, mint ami az üdvösségem alapja is lett, és nem másképpen. Azt mondod erre: „Ez nagyon egyszerű, hiszen ez az evangélium ABC-je." Igen, de legtöbbünknél mégis az a baj, hogy az elemi dolgoktól eltávolodtunk. Úgy gondoljuk, hogy előrehaladtunk, s már függetleníthetjük magunkat az ABC-től. Pedig sohasem tehetjük ezt, mert Jézus vére az egyedüli és biztos út Istenhez. Hozzá való menetelünk megkérdőjeleződne, ha a drága vér valamilyen változásnak lenne alávetve. De Krisztus vére nem változik meg soha. Mindenre elegendő, Isten csak arra tekint és megelégszik. Tehát mindig újra bátor bizodalommal közeledhetünk Őhozzá.