Skip to main content

05.19 Minden kérdésre Krisztus a felelet

„Én, Jézus küldöttem el az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid ama gyökere és sarja: a tündöklő hajnalcsillag" (Jel 22,16).

A Jelenések könyve Jézus Krisztus „leleplezése", „apokalüpszisze". Ez a könyv félrehúzza a függönyt és láthatóvá teszi Őt. Elsődleges célja nem az, hogy felvilágosítást adjon az eljövendő események - az Antikrisztus, a római birodalom feltételezett újjáéledése, a szentek elragadtatása, az ezeréves királyság vagy a Sátán végleges bukása - felől. Az orvosság, melyet Jézus betegségeinkre ajánl, nem a pecsétekben, trombitaszóban vagy a csészékben rejlik. A Jelenések könyvének nem az a rendeltetése, hogy értelmi kíváncsiságunkat kielégítse, hanem hogy hitéletünk fogyatékosságait enyhítse. Jézus Krisztust a maga teljességében nyilatkoztatja ki, azért, hogy Őt megismerjük. Mert minden kérdésünkre Krisztus a felelet. Legyen világosságunk először is vele kapcsolatban, és akkor minden szükségeset megtudunk majd az eljövendő dolgokról is. Ő a feltámadott és győzelmes Király, a királyok Királya. Az eljövendő események mind ebből a tényből következnek.

Jel 19.16 Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura.