Skip to main content

05.21 Krisztus szeretete

„És megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességével" (Ef 3,19).

Amíg Jézus Krisztus a földön járt, az isteni élet hordozója volt. Amikor az emberek megérintették, Istent érintették; amikor Őt látták, Istent látták. Őbenne lakozott Istennek egész teljessége testileg. Ez volt az Atya gyönyörűsége (Kol 1,19; 2,9).

És mit láthatnak az emberek ma? Mi, akik hiszünk, ennek az életnek vagyunk birtokában. Azt állítjuk, hogy az Ő teljességéből kaptunk. Amikor tehát az emberek velünk találkoznak, találkoznak-e Krisztus mindent felülmúló szeretetével? Amikor bennünket megérintenek, érintenek-e valamit Istenből?