Skip to main content

06.15 Az én nevemben...

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20).

Az előző vers csodálatos ígéretet tartalmaz az imameghallgatásról, de feltételekhez kötött. Legalább két embernek kell ott lennie, és mindenben egyetérteniük. Miért hallgatja meg imádságukat az Úr? Mert ezek a „ketten vagy hárman" Jézus Krisztus nevében gyűltek össze. Nem csupán véletlenül találkoztak, hanem egybegyűltek, mert Isten Szent Szelleme erre indította őket. Nem a saját dolgaik miatt jöttek, hanem közösen munkálkodni az Úr ügyéért. Ez egyesíti őket az Ő nevében. Ebben az esetben pedig így szól az Úr Jézus: „Ott vagyok közöttük". És így igaz. Ő jelen van vezetésével, kinyilatkoztatásaival, világosságával. Hála Istennek, ez nem csupán ígéret, hanem ténymegállapítás!

(Szerk.: csakhogy ez egy teljesen más kontextusban van, előzőleg döntéshozatalról van szó. Lásd: http://bibliatanitasok.hu/book/mert-ahol-ketten-vagy-harman)