Skip to main content

06.21 Kitől kapunk segítséget?

„Testvérem, Saul, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél" (Csel 9,17).

Milyen gyakran kapunk azoktól segítséget, akiket természetünk szerint megvetnénk! Amikor a megvakult Saul megérkezett Damaszkuszba, mindössze annyit tudott, hogy egy Istentől küldött hírnök fogja vele teendőit közölni. Kezdetben senki, és háromnapi sötétség után is - Lukács szóhasználatával élve - csupán egy „tanítvány" jött. Ebből arra következtethetünk, hogy buzgósága és tiszteletreméltó volta ellenére is Ananiás egy egyszerű testvér volt, nem rendelkezett különösebb megbízatással a Gyülekezet majdani nagy apostola számára.

Ananiás hírből ismerte a tarzuszi Sault, és minden oka megvolt rá, hogy féljen tőle. Most tehát a gyakorlatban kellett megmutatnia, mit végzett az isteni kegyelem a szívében. Egyszerű üdvözlő szavaival elismerte Pált a Krisztus Test tagjának. Így a két ember, akik most testvérek lettek, egy szellemben, tanácsot adtak és vettek egymástól, aminek később meg kellett ráznia a világot, Isten végzése szerint.