Skip to main content

07.02 Ő lehajolt és felemelt

„Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, hozzáérkezett, és mikor meglátta, könyörületességre indult" (Lk 10,33).

Amit egy tehetetlen bűnös nem képes megtenni, azt megteheti Megváltónk. Az Úr Jézus úgy jött mint a bűnösök barátja, így hát segít a bűnösöknek, hogy közeledhessenek hozzá. A mi közeledésünket is csak az teszi lehetővé, hogy előbb Ő közeledett. Így vált számunkra elérhetővé a mennyek királysága. Emlékszem, egyszer egy hívő testvérrel beszélgettünk a lakásukon. Felesége és anyja az emeleten tartózkodtak, fiacskája pedig velünk a nappaliban. Egyszerre csak a kisfiú felkiabált az anyjának, és kért tőle valamit. „Itt van fent - hangzott a válasz -, gyere fel érte!" De a gyerek így szólt: „Nem bírok anyukám, nagyon messze van. Kérlek, hozd le nekem!" Valóban, a fiúcska nagyon kicsi volt még, a lépcső pedig túl meredek. Lejött tehát az anyja és lehozta, amit kért a gyerek. Éppen ilyen a megváltás is. Úgy tudott csak segíteni rajtunk, hogy Ő jött hozzánk. Mi bűnösök sohasem közeledhettünk volna hozzá, de Ő „lejött a mennyből", és minket felemelt.