Skip to main content

07.21 Lámpás vagy?

„Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,14).

Némelyek azt kérdezik, Igét hirdessenek inkább vagy valamilyen állás után nézzenek. Hát lehetséges Isten gyermeke előtt kétféle út? Hol találunk a Szentírásban ilyen választási lehetőséget: Igét hirdetni vagy munkát keresni? Feladatunk ez a választás? Isten népének az a dolga, hogy világító lámpás legyen, és ezzel tegyen bizonyságot. Lehet valaki keresztyén úgy, hogy ne tegyen bizonyságot? Lehetetlen, hogy csak néhányan legyenek igehirdetők, hiszen valamilyen titokzatos értelemben valamennyien együtt alkotjuk a lámpást. Van élő tanúbizonysága Istennek a földön és ezért élünk. Ez az egyedüli út mindnyájunk számára. Nem lehet valaki úgy az Úré, hogy ne hirdesse Őt. Ez a mi nagy feladatunk. Az másodlagos kérdés, hogy egész időnket erre szenteljük-e vagy kenyérkeresettel is foglalkozzunk. Minden azon fordul meg, mi áll a középpontban. Isten nem tud olyan embert használni, akinek első a hivatalbeli tevékenysége, és Krisztus csak ráadás. Neki az olyan ember kedves, aki hivatali tevékenységében és szabadidejében egyaránt Istenről tesz bizonyságot, mégpedig egész életével. Az a kérdés, melyik oldalon kezdjük az összeadást. Legyen Isten életünk középpontjában, és ne legyen ott semmi más!