Skip to main content

07.25 Győztes vagy

„És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Ariáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében mint a szöcskék, és az ő szemeikben is olyanok voltunk" (4Móz 13,34).

Két trón háborúskodik egymással. Isten magának igényli az uralmat. Ősellensége - a gonoszság szellemeinek seregétől támogatva - gonoszság bűnével akarja elárasztani a földet, és közben kirekeszteni Istent a saját királyságából. Bennünket, Isten népét arra szólít fel az Úr, hogy űzzük el az ellenséget jelenlegi birodalmából, és Krisztust tegyük mindennek fejévé. Mit teszünk ebben az ügyben?

„Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre." Ez volt a kisebbségben lévő Józsué és Káleb nézete a tíz kém sötét jóslataival szemben. „Ha az Úrnak kedve telik bennünk." Egy dolog bizonyos: a (Ez így jó?)  szellemi harcról szóló minden beszéd csupán üres szó, ha nem tanultunk meg előbb szent életet élni. Mert az óriások fiai nagyok, mi pedig tagadhatatlanul csak szöcskéknek számítunk előttük. Tisztában vagyunk ezzel, ugye? Hogyan élhetünk az Úr előtt kedves életet? Úgy, ha azt Krisztusra, és az Ő váltságára alapozzuk, vagyis arra, amit Ő tett értünk. Ha nem ezt tartjuk szem előtt, a Sátán megengedheti magának, hogy semmibe vegyen minket. De ha az Úrral közösségben vagyunk, győztesek és hódítók leszünk általa.