Skip to main content

07.27 Az ima hatalma

„És közületek öten százat elűznek, és közületek százan elűznek tízezret, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek" (3Móz 26,8).

Ez az Ige imádságunk nagyszerű képe. Mert ha mi megegyezünk a földön, akkor a menny tízezer ellenséget is képes megkötni. Milyen gyakran megragadta és kipróbálta Jézus Krisztus szavait Isten népe a válságos órákban! Így például azon az éjszakán, mikor Péter tömlöcben volt, a jeruzsálemi gyülekezet térden állva könyörgött érte, és Heródes egész hatalma semmivé vált, amikor a menny válaszolt erre az imádságra. Mintha egy másik királyság hatolt volna be a területére. Még a börtön vasajtaja is engedett, és magától feltárult, hogy Péternek utat engedjen!