Skip to main content

08.12 Isten szeretete kiáradt

„Az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Szellem által, Aki adatott nékünk" (Róm 5,5).

Bűnbocsánatot kaptam az Úr Jézus kereszthaláláért; új életet nyertem a halottak közül való feltámadásáért; a Szent Szellem ajándékában pedig azért részesülhettem, mert Ő felemeltetett az Atya jobbjára. Minden tőle van, semmi sem tőlem. A bűnbocsánat nem az én érdememen alapul, hanem az Ő keresztrefeszítésén, új életemet feltámadásának köszönhetem, és a Szent Szellem kitöltetése is az Ő felemeltetésén alapul. A Szent Szellemet azért kaptad te meg én, hogy nyilvánvalóvá legyen Isten Fiának dicsősége, mert Ő dicsőségben van, és az isteni szeretet erejével minket is oda vezérel. A Szent Szellem bizonyságtétele által tudjuk, hogy a názáreti Jézus - akit közel kétezer esztendővel ezelőtt keresztre feszítettek - nemcsak egyszerűen vértanúhalált halt, hanem dicsőségben az Atya jobbjára emeltetett. Halleluja!