Skip to main content

08.14 Ha Isten közbelép

„Mikor még Péter ezt a beszédet mondta, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták az Igét" (Csel 10,44).

Istennek mindig félbe kellett szakítania Pétert. A megdicsőülés hegyén, miközben Péter még beszélt, megszólalt az Atya: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" A kapernaumi házban, amikor Péter a templomadó megfizetésére buzdítja Urát, „Jézus szólt először", hogy Péter helytelen elképzelését az ügyről helyreigazítsa. És itt, Cézáreában, míg Péter beszélt, leszállt a Szent Szellem, és hatalmasan félbeszakította őt, úgyhogy Péter hat társa el is csodálkozott. Miután Jeruzsálembe visszatértek, bizonyságtételük alátámasztására azután erre hivatkozhattak. Az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem egyaránt félbeszakították Pétert. Fogadjuk mi is örömmel szóáradatunk félbeszakítását, ha maga Isten lép közbe!