Skip to main content

08.16 Mennyei királyság

„Királyának pedig hatalmat ad" (1Sám 2,10).

A Bírák könyve a hit megújulásának krónikája. Isten népének történetében ismételt visszaesések következtek be, de Isten hol itt, hol ott embereket választott ki, hogy ők vezessék vissza a népet a hit útjára. Ma is várhatunk vajon megújulásra? Gondolataink természetesen erre irányulnak, de ez lenne Isten igazi célja vagy valami más?

Isten tekintete egy királyságra irányul. Az a terve, hogy királyt állítson a nép élére. Sámuel próféta, az imádság embere, összekötő láncszemmé lesz a bírák korának szomorú története és a Dávid által képviselt teljesség között. A nagy változás bekövetkezése, a királyság intézményének megjelenése előtt az imádság hidalja át a szakadékot. Ebben van Anna szolgálatának csodája. Nem véletlen kezdeti meddősége, hanem Isten határozata (1,5). Anna nem tudta ezt az állapotot Isten színe előtt véglegesnek elfogadni. „Seregeknek Ura" - könyörgött, és imádságát valamilyen csodálatos módon mennyei célokra ajánlotta fel. A neki legkedvesebbet már előre odaszentelte, és amikor az idő elérkezett, odaadta anélkül, hogy ígéretét egy pillanatra is megbánta volna.