Skip to main content

09.29 Nagyobb lehetsz Keresztelő Jánosnál

„Aki utánam jön, erősebb nálam...Ő Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket" (Mt 3,11).

Isten csupán jó adományokat ad gyermekeinek. Nagy bőségük miatt hajlamosak vagyunk könnyen venni ezeket. A nálunk sokkal kedvezőtlenebb helyzetben lévő ószövetségi szentek jobban tudták értékelni ennek az adománynak, a Szent Szellem kiáradásának becses voltát. Az ő napjaikban ezt az ajándékot csupán néhány kiválasztott kapta, főleg papok, bírák, királyok és próféták. Jelenleg viszont Isten minden gyermeke részesülhet benne. Gondold csak el! Rajtunk, Krisztusban bízó senkiken és semmiken ugyanaz a Szent Szellem nyugodhat, mint Mózesen, Isten barátján; Dávidon, a szeretett királyon; Illésen, a hatalmas prófétán. „Az asszonytól születettek közül - mondja az Úr Jézus - nem támadt nagyobb, mint János; mégis, aki legkisebb a mennyek királyságában, nagyobb nálánál."