Skip to main content

10.04 Az Ő akarata szerint kérni

„Ez az a bizalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket" (1Jn 5,14).

A hit csakis Isten akaratának körzetén belül működhet szabadon. Ezen az akaraton kívül hiába kiáltunk, hiszünk, cselekszünk hitből, nem érünk el észrevehető eredményt, mert nem támogat bennünket Isten. Ha csupán tőlünk származó célokat tűzünk ki, azt fogjuk tapasztalni, hogy hitünk hegye egyetlen mustármagnyi nehézség elmozdítására sem lesz képes. Isten nem vállal felelősséget saját jószándékú kezdeményezéseinkért. Erejét csak akaratának megfelelő tevékenységhez adja. Ha viszont ezzel az akarattal teljesen eggyé válunk, akkor a legsúlyosabb próbatételek idején is bizodalmunk lehet, mert Ő "meghallgat minket".