Skip to main content

10.22 Igazgyöngy

„A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt" (Jel 21,21).

A gyöngyök - egyéb drágakövekkel ellentétben - az élő, teremtett világból származnak. Élet hozza létre őket, mégpedig olyan élet, amely legyőzte a halált. Amikor a gyöngykagyló megsérül, titokban a mélyben létrehozza a maga gyöngyét. Jézus Krisztus megsebesíttetett a mi vétkeinkért, és így életét reánk ruházta, akik tagjai vagyunk. Isteni csoda által jött tehát létre a „dicsőséges Gyülekezet", mely szeplőtelen feddhetetlenségben magán hordozza Krisztus erkölcsi jellegét. A Máté 13. eszünkbe juttatja, milyen végtelenül becses az Atya szemében ez az értékes gyöngy.