Skip to main content

10.23 Prófétálás

„Az Úr követe az Úr küldetésében" (Agg 1,13).

Isten adja szolgáinak a prófétálás adományát, a Gyülekezetnek pedig a prófétákat. A próféta olyan ember, akinek története van Isten előtt, és megtapasztalta már saját életében a Szellem alakító erejét. Olykor megkérdezik tőlünk a jövendőbeli igehirdetők, hány napot kell szánni egy prédikáció előkészítésére? Erre az a válasz, hogy legalább tíz évet, de talán inkább húszat. Mert Isten előtt inkább számít az igehirdető személye, mint maga a prédikáció. Isten azokat választja prófétáiul, akikben már kimunkálhatta, amit általuk majd másoknak akar hirdetni.