Skip to main content

10.24 Soha meg nem hal

„Aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal" (Jn 11,26).

Az Úr Jézus azért jött, hogy életet adjon az embereknek. Olvassátok végig János írásait ennek a gondolatnak a fényében. Aki hisz, örök életet nyer Őbenne. Ő az élet vize, és az élet kenyere, és azért jött, hogy bővölködő élettel ajándékozzon meg minket! Ezenfelül, mivel meghalt értünk, Ő a feltámadás és az élet!

Válságok és csapások idején az ember kapaszkodik az életbe, mert az élet az ami mindenekfelett fontos. A Nanking ellen intézett japán légitámadások idején megdöbbentő volt látni a halált és a pusztulást. A kedves otthonok helyett mindenfelé törmelékhalmok hevertek. Vajon van-e valaki ezek alatt? - motoszkált a kérdés mindenkiben. Egyszerre csak az egyik törmelékrakás megmozdult. Valaki félredobott egy gerendát, és egy férfi mászott elő, lerázva magáról a port és a téglatörmeléket. Azért tehette ezt, mert élet volt benne!

Mi Jézus Krisztus élete által élünk, és ez az élet keresztülment a halál próbáján. „Én vagyok az Élő...nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai" - hirdeti. Legbiztonságosabb, rábízni magunkat Istenre, aki feltámasztja a halottakat!