Skip to main content

11.02 Kegyelem és az eszköz

„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor 13,13).

Az Isten szívében lakozó szeretet minden szellemi áldás kútfeje; a Jézus Krisztusban kifejezésre jutott kegyelem elérhetővé tette számunkra ezt az áldást; a közösség, a Szent Szellem közénk jövetele pedig az eszköz, miáltal ez a kegyelem a miénk lehet. Az Atya szívének velünk kapcsolatos terveit a Fiú beteljesítette, és most a Szent Szellem közli velünk. Amikor tehát valami friss felfedezésre jutunk arra vonatkozólag, amit Krisztusban kaptunk, keressük a kimunkálására szolgáló eszközöket, melyeket Isten már előkészített a számunkra. Járjatok Szellemben! Tanúsítsatok engedelmességet iránta minden dologban! Ha így cselekszünk, kitárjuk az ajtót Isten számára, aki megvalósíthatja bennünk gondolatait, kívánságait.