Skip to main content

11.10 Az ima hatalma

„Mindnyájan együtt buzgólkodtak az imádkozásban" (Csel 1,14).

Hogyan valósul meg Isten akarata a földön? Csak az Ő készséges népe segítségével. Vagyis csak akkor, ha mindegyikünk tudatában van annak, hogy a mai nehéz körülmények között az imádkozó Gyülekezet a mennyei erők csatornája, és ez a szolgálat a legfontosabb munkánk. Úgy történik, hogy Isten megmutatja akaratát, mi nem szűnünk meg azt kérni, Ő pedig cselekszik a mennyből. Ez az igazi imádság, és imaösszejöveteleinken ennek kellene megvalósulnia. Ha - itt, vagy más helyen - a gyülekezet nem ismeri ezt az imaszolgálatot, Isten irgalmazzon nekünk! Ennek híján minden üres; Istennek nincs itt megfelelő edénye!