Skip to main content

11.15 Nyugodalmat találtok lelketeknek

„Nyugodalmat találtok lelketeknek" (Mt 11,29).

Van ajándékba kapott nyugalom: „Nyugalmat adok nektek", és van olyan nyugalom, amit meg kell találni. Az elsőt úgy nyerhetjük el, hogy egyszerűen odamegyünk Istenhez, és átvesszük tőle, mint az élet adományát. Ez mindenesetre több, mint egy jól előadott evangéliumi igehirdetés puszta elfogadása. Inkább azt jelenti, hogy jövünk mint fáradt, megterhelt bűnösök, és élő, személyes kapcsolatba kerülünk magával az Úr Jézus Krisztussal. Az ilyen kapcsolat biztos nyugodalmat ad. Istennek legyen hála minden gyermekéért, aki birtokosa ennek az alapvető adománynak!
Amikor ide eljutottunk, valami többnek a küszöbére értünk. Meg kell tanulnunk Urunktól azt a mélységes megelégedést, amely a vele való megismerésünkkel párhuzamosan növekszik. Mindenekfelett meg kell tanulnunk szelídségét és alázatosságát. Ő azt mondja, hogy miközben így teszünk, nyugodalmat találunk. Ez a nyugalom már nem ajándék, hanem a tanítványok kiváltsága. Ez a tanulás időigényes, de végtelen nagy jutalommal jár.