Skip to main content

12.04 Ő „lett nekünk"

„Krisztus Jézus, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságosságul, szentségül és váltságul" (1Kor 1,30).

Isten Krisztust adta nekünk. Most már semmit sem kaphatunk, ami Krisztuson kívül van. A Szent Szellemet azért küldte Isten, hogy előhívja azt, ami Krisztusból van bennünk; de nem, hogy olyasmit hívjon elő, ami rajta kívül, vagy távol van tőle. Ő „lett nekünk", és ez egyike a Szentírás legnagyszerűbb megállapításainak. Ha ezt hisszük, belehelyezhetünk bármit, amire szükségünk van, és tudhatjuk, hogy Isten kiegyenlíti a hiányunkat. Ugyanis a bennünk lévő Szent Szellem által maga az Úr Jézus lett nekünk azzá, aminek híjával vagyunk. Megszoktuk, hogy a szentséget erénynek, az alázatosságot kegyelemnek, a szeretetet adománynak tekintsük, és mindezt Istentől külön kérjük. Pedig Isten Krisztusában minden szükségletünk benne foglaltatik, ezért hát habozás nélkül vegyük Őt igénybe!