Skip to main content

12.06 Mindenre van erőm Krisztusban

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4,13).

Isten szolgálatában manapság úgy megszervezzük a dolgokat, hogy már nem szükséges Istenre támaszkodnunk. Az ilyen munkára vonatkozólag azonban nem sok jót ígér az Úr megállapítása: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek". Mert az isteni munkát csupán isteni erővel lehet végezni, amely erő csak az Úr Jézusban található meg. Ha eljutunk arra a pontra, amikor elmondhatjuk a prófétával együtt: „Nem tudok beszélni", egyszerre felfedezzük, hogy Isten szól helyettünk. Ő nem azt várja tőlünk, hogy olyasmit tegyünk, amit magunktól is megtehetünk. Inkább azt kívánja, hogy olyan életet éljünk, amilyenre különben nem volnánk képesek, és munkánkban se támaszkodjunk saját erőforrásainkra. De élhetünk és munkálkodhatunk az Ő kegyelméből! Ez az élet azonban már a Krisztus élete Isten erejében, a végzett munka pedig a Krisztus munkája. Megtehetjük Szelleme által, akinek engedelmeskedünk.