Skip to main content

Akarod-e tudni?

Szerző: 
Pintér Béla
Ajánlás típusa: 
zene
Video: 
Video
Tele van a világ sztárokkal, azt mondják ők a híres csillagok.
Azt hiszik mindörökké élnek, és fényük el nem fogy.
De lehet akármekkora hős vagy sztár Lenin vagy épp Lenon.
Egyik sem hasonlít ahhoz a névhez, akiről most szól dalom:

Refr.:
Akarod-e tudni, hogy hogy hívják, akinek a kezeit a szegek verték át?
Akarod-e tudni, hogy mire volt képes érted?
Akarod-e érezni szeretetét, akarod-e ismerni gyönyörű nevét?
A neve, a neve, a neve: Jézus Krisztus, Úr Jézus Krisztus!

Azt szeretném kérdezni, ismered-e őt, vagy még nálad mindig pici baba,
aki jászol ágyon fekszik és úgy hívják Jézuska?
Tudod-e, hogy övé lett minden hatalom, minden erő, dicsőség,
s hogy vissza fog még jönni, igen eljön az övéiért.

Refr.

Rap.:
Minden szó, minden dal, minden gondolatom,
minden perc, minden órám és pillanatom.
Minden vágy, minden tárgy, minden mozdulatom az övé.
A szívem neki most odaadom.
Azt mondod, radikális szöveg ez egy gyerektől,
azt mondom, van egy Isten, aki betölt fentről,
mert én se vagyok robot, nézz rám, én se vagyok gép.
Szívemben az Isten szeretete él.

Refr.2x.

( sztárság, tündöklés, tudatlanság, lélektelen, sablonos, hatalom, örömforrás, ragaszkodás, Jézus -Jahve szabadítás, Krisztus -Messiás - Üdvözítő, ÚR - tulajdonos-felettes, név-jellem, odaszánás, megváltás, )
 Ésa. 40.31 De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
Mt. 16.16 Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
Róm. 10.9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
Fil. 2.9-11 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Jézus - nevei, címei

"Nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből" . Neve felülről származik. Az Úr angyala mondta meg Máriának, aztán pedig Józsefnek. Nemcsak az Újszövetség első fejezetében van bevezetve Jézus neve, hanem az Újszövetség az Ő nevével fejeződik is be, annak utolsó fejezetében, Jel 22,16. A kettő között majdnem ezerszer van említve. Biztosan állíthatjuk, hogy az Újszövetség központi témája Isten szeretett Fia.
   Jézus Urunk emberi neve azt jelenti, hogy "Jahve szabadítás".
     
   Jézus örökkévaló neve az "Isten Igéje", Isten szívének szóbeli kifejezése, Jn 1,1; Jel 19,13.
   Címei még: "Krisztus", Messiás, Isten Felkentje.
  
   A feltámadásban szerzett megtisztelő neve az "Úr", annak elismeréseként, hogy Ő Isten.  Az Úr azt jelenti, hogy jövőnk az egyetlen teremtő Istennek a kezében van.
  
   A Krisztus azt, hogy jövőnk uralkodás lesz a Felkenttel - Isten választottjával.
  
   Jézus azt, hogy elismerjük a csodák csodáját, hogy Isten megjelent (hús)testben, és áldozatával és vérével szabadulást biztosított számunkra az eljövendő haragtól.
   Engedelmeskedünk-e most mi is, és Úrnak nevezzük-e Őt - annak, aki minden név felett való nevet visel, amelyet az Atya Isten adott neki, Fil 2,9-11?

   Az ókeresztény időkben a görög hal (IXΘYΣ) szó kezdőbetűiből a következő rövid hitvallás keletkezett: „ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ (Jészúsz Khrisztosz Theú Hüiosz Szótér)    A sor jelentése „Jézus Krisztus, Isten fia, Megváltó”.