Skip to main content

Az élet játéka

Szerző: 
ELeanor H. Porter
Ajánlás típusa: 
film
Video: 
Video

„Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermek, a mennyek országába
nem juthattok"- mondja Jézus. Gyermekként jelent meg ő maga is
közöttünk.
Milyen is egy  gyermek? Olyan, mint aki egyenest az égből jött.
Héber szójáték szerint: az eget szopja. Isten képe még  torzítatlan
benne. A világi okosság, a felnőttek mesterkedései még  át  nem formálták.  Nem  tud  még  semmiről,  és  semmije  sincsen.  Hamvas,
eredeti és  közvetlen. Védettségben él, és  mindenestül átadja magát
azoknak,  akik  szeretik.  Ámulva  néz  szét  maga  körül.  Ami  rossz,
hamar  elfelejti,  s  mindjárt  fölfedez  mindenben  valamit,  aminek
örülhet. Örökké játszik, nem fárad bele napestig.
Tudat alatt mindnyájunkban ott él még a hajdani gyermek, hacsak a nevelés, a világ elszürkítő hatása máris ki nem ölte belőlünk.
Ebben  az  esetben  afféle  betlehemi  gyermekgyilkosság  áldozatai
lettünk.
E kis regényben nem a felnőttek világa öli meg a gyermekit, hanem  megfordítva:  egy  hús-vér gyermek  hódítja  meg varázsával a
felnőttek állig begombolkozott világát - szinte játszva.
Senkit  se  zavarjon,  hogy  könyvünk  meséje  a  múlt  század
légkörében játszódik, szereplői pedig: angol protestáns testvéreink.
Mondanivalója  -  hogy  ti.  örömre  születtünk  a  világra  -  mindig és
mindenütt érvényes.