Skip to main content

Mit tanított Jézus 40 napig a feltámadása után

Szerző: 
dr.Arnold Fruchtenbaum
Ajánlás típusa: 
egyéb

MESSIÁSI KRISZTOLÓGIA

dr.Arnold Fruchtenbaum

előadásainak jegyzete, 2012.

  • Próféciákról szól (Jézus 1. eljöveteléről).
  • Írás – ez mindig ÓSZ-t jelent, ebből bizonyították Jézus messiási voltát.

Lk.24. 25 Ő pedig azt mondta nekik: Ó, balgák és rest szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak!

Lk.24. 44 Majd azt mondta nekik: Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. 45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46 és azt mondta nekik: Így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül. 47 És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve.

-      Mit kell hinni az üdvösséghez?

1Kor.15. 1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, 2 amely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, amint hirdettem nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 3 Mindenekelőtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 4 és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint,

-      ÓSZ előre, mi visszatekintünk a Messiásra.

 ...

Az előadásokról a videók megnézhetők, letölthetők a fenti linkről.