Skip to main content

Oly szép az Ő neve

Szerző: 
Audry Mier
Ajánlás típusa: 
zene

Artist: Pintér Béla
Title: Oly szép az O neve
Album: Gospel - Valódi gyöngyszemek

Oly szép az Ő neve, /3X
Jézus az Úr.
Hatalma végtelen,
Úr földön, Mennyeken.
Oly szép az Ő neve,
Jézus az Úr.

Ő a Nagy Pásztor,
örök Üdvkőszál.
Fenséges Isten Ő!
Zengj dalt az Úrról,
Őnéki hódolj!
Oly szép az Ő neve!  
Jézus az Úr!


Rap:
Az Ő neve csodálatos.
Ézsaiás mondja:
Hívják nevét Csodálatosnak,
Tanácsosnak,
Hatalmas Istennek,
Örrökkévaló Atyának,
Békesség Fejedelmének.
Jézus az egyetlen név,
mely nekünk embereknek adatott,
amely által üdvözülhetünk.
Ahogy az Írás mondja:
"Adott neki olyan nevet,
mely minden név fölött való,
hogy Jézus nevére
minden térd meghajoljon,
és minden nyelv vallja:
hogy Jézus az Úr
az Atya Isten dicsőségére.

Oly szép az Ő neve, /3X
Jézus az Úr.
Hatalma végtelen,
Úr földön, Mennyeken.
Oly szép az Ő neve,
Jézus az Úr.

Ő a Nagy Pásztor,
örök Üdvkőszál.
Fenséges Isten Ő!
áááááh
Zengj dalt az Úrról,
Ő néki hódolj!
Oly szép az Ő neve!  
Jézus az Úr!
Jézus, (az Ő neve)
Jézus, (segítségül hívom)
Jézus, (hangosan kiáltom)
Jézus, (erő van e névben)
Jézus, (megváltás van e névben)
Jézus!
Jézus az ÚR!
Jézus az ÚR!

Ézs.9.5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Fil.2.9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.