Skip to main content

Amiért a földön vagyunk

"Miért vagyunk ezen a földön, ha már egyszer megtértünk?". Hiszen, ha már az Úréi vagyunk, a legfontosabb dolgok rendeződtek, nyugodtan mehetnénk a mennybe, hiszen az Úr Jézus helyettünk már meghalt, az életét odaadta értünk, kifizette a váltságdíjat, az út kinyílt, a menny vár bennünket. Miért nem visz el akkor bennünket, miért maradunk még itt a földön?

A válasz három fontos részből állt össze: 

1./ Azért, mert még van egy TERV, amit ezen a földön, Ő, ki akar bontakoztatni. A megmentés hatalmas terve. S ebben nekünk, akik újjászülettünk, részünk van. A megmentés általunk történik, mi képviseljük a megmentő üzenetet, Isten országának igazságát ezen a földön. (Ez ajándék, kiváltság, lehetőség.)

 

2Kor 5. 20 Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. 

2./ Még FORMÁL bennünket. Ezen a földön olyasmit tud bennünk kiformálni, amire szükségünk van, és ezt Ő szeretné is elvégezni. (A csiszolás is lehetőség, áldás, és különleges kiváltság - személyes törődés Őtőle.)

Róm 8. 29 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között.
1Jn 3. 1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. 2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. 3 És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. 

3./ Isten angyalainak, az egész teremtett Univerzumnak MUTAT BE valamit az Úr Jézus általunk, az Övéi által, amit a teremtett lények láthatatlan társadalma megfeszített figyelemmel követ, lát meg, és ért meg. Ehhez szükséges, hogy itt legyünk ezen a földön.

Ef 3. 10 azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét
1Kor 4. 9 Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságára lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is.
1Pt 1. 12 Nekik kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amiket most az evangélium hirdetői, a mennyből küldött Szentlélek által hirdetnek nektek, amikbe az angyalok vágyakoznak betekinteni.