Skip to main content

Istennek terve van veled

Soha ne felejtsd el, azt a kulcsfontosságú tényt, hogy az Örökkévaló Istennek, személyes TERVE VAN az életeddel!

Gondoltál az alábbiakra?
Az élő Isten kiválasztott téged. Személyesen téged. TE kellesz Neki. Életed az Ő tervéhez és céljához van kapcsolva. Nemcsak egy időszakra, hanem mindörökké. Az Ő akaratának megfelelően: a te életed egyáltalán nem értelmetlen. Nem pusztán véletlenek sorozata, hanem TART VALAMERRE. Iránya van. Célja.

Ez MÉLTÓSÁGOT jelent. Tartást ad. Máshogy nézhetsz magadra. Téged nem lehet csak úgy elsodorni. Isten befogadott az Ő családjába és elkezdett valamit életedben, amit be is fog fejezni!

Fil 1,4-6: "Mindenkor, minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, ... meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig."
Isten valamit elkezdett benned, és ez be is fog fejeződni.

Mi Isten terve veled?
Mi az, ami biztos, és ami mindannyiunk életére vonatkozik?
Róm 8, 28-29: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.”
Átformál. Hasonlóvá tesz Jézushoz.
Mikor kezdte ezt el benned?
Amikor a bűntől az ő Fiához fordultál.

És mit tudhatsz biztosan?
Azt, hogy ezt az átformáló munkáját, Ő tökéletesen be is fogja fejezni.
1Ján 3, 1-3: „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.”

Milyen leszel, amikor meg fogod látni Őt?
Olyanná, mint Ő. Addig is zajlik – és akkor teljesen bevégződik.

Gondoltál rá, hogy ez a csodálatos átformálódás, amivel Ő olyanná tesz téged, mint amilyenné szeretne, a legfontosabb ezen a világon – mert ez az Ővele való közösségben történik. Az Ő barátságában. Az Ővele való elrejtett, mélységes, bensőséges kapcsolatban. Ha ebben az átformálódásban jársz, a legtöbb kérdésre, ami felmerül benned az Ő vezetésével kapcsolatban, lépésről-lépésre, választ kapsz!

Mit mond neked ez az Ige?
Mt 10, 30-31: „Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.”
Azt, hogy ott van veled. Mindenre ügyel. Soha nem hagy magadra. Nem felejtkezik el rólad. És a legjobbat fogja véghezvinni.
Nem csodálatos ez?

Gondoltál arra, hogy Ő mindent fel tud használni arra, hogy legnagyszerűbb tervét véghezvigye benned és általad? Őt semmi nem lepi meg. És ha szereted Őt, akkor Őt semmi nem akadályozza meg, semmi nem gátolhatja meg, hogy veled kapcsolatos céljait valóra váltsa. (Róma 8,28. „Azoknak pedig, akik az Istent szeretik, minden a javukra van…”).

Mit mond ez az Ige?
Ef 2,10: „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”
Nem azt mondja, hogy Neki MÁR van egy jó terve a számodra? Ez egy JÓ TERV. Ő gondoskodó, és jól tudja, mi az, amiben a te életed a lehető legjobban kibontakozhat, és amiben otthon leszel.
Az Ő akarata: jó, kedves, és tökéletes. A terve: jó. Mert Ő maga, jóságos! (Róma 12,1-2 – mennyien ápolnak magukban szörnyű (torz) képet Istenről! Vesd el! )

Köszönöm Neked, mennyei Atyám, hogy Te Atya vagy, Apuka, Aki szeretsz engem, és soha nem adod fel, hogy átformálj, a Te kedves Fiad, az én Megváltóm, az Úr Jézus Krisztus képére. Köszönöm, hogy javamra végzed munkádat, és teljességgel megbízhatok Benned: a jövőm jó. Nálad van, és tudom, hogy amit Te végzel, az csodálatos. Rád bízom magam, ma is, és kérem, mondom, és várom, hogy ez a mai nap jó legyen, és tudom, hogy jó is lesz. Veled, Általad, akaratodban. Jöjjön a gyógyulás, a gyógyítás, a helyreállás, a helyreállítás, a felépítés, minden, amit Te végzel. Köszönöm, hogy ez fog történni. Ma is. Ámen.