Skip to main content

Kiváltságos helyzetben

Kiváltságos helyzetben vagy! Figyelj! Nem tudom, gondoltál-e ezekre, de ezek tények:
A./ Tudtad, hogy amikor megtértél, a világmindenség LEGBÖLCSEBB, LEGBARÁTSÁGOSABB ÉS LEGBIZTONSÁGOSABB VEZETŐJE mellé kötelezted el magad? Ő olyan csodálatos, hogy az Ige teli van azzal, hogy az Őróla beszéljen. Az Ő személyéről, lényéről és szerepéről. Többet beszél erről, mint bármi másról…

Mit ígér neked?
Ézs 48,17: "Így szól az Úr, Megváltód, Izraelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, aki tanítlak hasznosra, és vezetlek olyan úton, amelyen járnod kell."

B./ A második hatalmas tény, hogy ez a csodálatos VEZETŐ: MEGISMERHETŐ!
Amikor te újjászülettél, Őt ismerted meg!
Ezzel kezdődik az egész Biblia!
Ő megismerhető! És akarja, hogy megismerd. Közösségben akar veled lenni!

Jer 9,23: "Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az ő erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr."

Gondoltál rá, hogy az örök élet ott kezdődik, hogy megismered Őt? Ott, hogy igent mondasz Neki, és elfogadod Őt, mint Megváltódat és Uradat? (Jn 17,3. „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged…”).

Gondoltál rá, hogy olyan Istenünk van, Aki közösségben akar lenni velünk? Egész életünkön át… (1Kor 1,9. „Hű az Isten, Aki elhívott titeket, az Ő Fiával, a mi Urunk, Jézus Krisztussal való közösségre.”). A közösség pedig azt jelenti, hogy világosságban járunk – őszinteségben, tiszta szívvel. Így ismerjük meg Őt. (1Jn 1,7. „Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő Maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére, megtisztít minket minden bűntől.” Mt 5,8. „Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.”).

Gondoltál rá, hogy ez azt jelenti, hogy az életedet nem választhatod el az Ő vezetésétől? Más szóval: az Ő AKARATA és az Ő ISMERETE, és a Vele való KÖZÖSSÉG, összetartoznak!

ISTEN AKARATA ÉS ISTEN ISMERETE ELVÁLASZTHATATLAN EGYMÁSTÓL!