Skip to main content

04. Zsoltár - Esti imádság

Igazságos Istenem, hozzád kiáltok, hallgasd meg imámat!

Fáj, hogy az emberek gyaláznak, s többre tartják az ostoba hazugságot az igazságnál. Kérlek, csillapítsd haragjukat, hogy felindulásukban se vétkezzenek.

Csak te tehetsz csodát hűséges híveddel. Nyugovóra térve teremts szívemben békességet. Hozz rám jó napokat! Add, hogy örökké bízzak benned, s mindig hozzád méltó, igaz áldozatot hozzak.

Ragyogtasd rám jelként orcád fényességét! Te sokkal nagyobb örömmel töltöd el így szívemet, mint azokét, akiknek bőven van búzájuk és boruk.  

 Uram! Békességben fekszem le, megnyugodtam. Megerősítettél a reménységben, mert csak te adhatod meg, hogy biztonságban éljek.

A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Ti emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? (Szela.) Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le! (Szela.) Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban! Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk! Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek! (Zsolt. 4.1-9 )