Skip to main content

12. zsoltár - Az utolsó napok, Isten közbelépése

Uram, nézz körül! Elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Az utolsó időket éljük. Egyre nehezebb kereszténynek lenni. A romlás hízelgő, gőgös beszédben nyilvánul meg. Segíts, ne hagyd, hogy kétszínű beszédükkel, hazugságaikkal becsapjanak. Segíts, hogy sohase kelljen velük közösségben lennem, én sohase kényszerüljek hazugságra, és mégse váljak felfuvalkodottá. Változtass meg belülről.

A hitetlenek csak saját magukban, a saját értelmükben bíznak, nem abban, hogy Isten velük van, hanem abban, hogy nyelvükkel minden helyzetben diadalmaskodni tudnak. Nem hiszik, hogy bárki is úrrá lehet rajtuk. Ezek a megtévesztő emberek veszélyesek és szenvedést okoznak. Jó tudnom, hogy Te felkelsz majd ellenük. Uram, halld meg sóhajtásunk, s helyezd biztonságba a szabadulásra vágyódókat.

Szavaid tiszták és igazak, mentesek minden salaktól, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst. Az ígéreteidet mindig megtartod. Kérlek, lássam meg ezt minden nap, mindenben. Taníts engem alázatra, hogy felismerjem az igazságot, és abban tudjak járni. Oltalmazz meg minket e nemzedék romlottságától!

E nyomorúságos időkben nagy szükségünk van megtartó erődre, mert kevesen vagyunk. A világ az alávalóságot emeli magasra. Mily jó is tudnom, hogy véget vetsz gőgös dicsekvéseiknek, nem engeded meg, hogy hízelgéssel és csalással elérjék céljaikat.

Szétárasztod szereteted a szenvedőkre és hitet adsz a hitetlenkedőknek, Uram!

A karmesternek: Mély hangra. Dávid zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Irtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet! Mert ezt mondják: Győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk? Most már fölkelek - mondja az Úr - a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. (Zsolt. 12.1-9 )