Skip to main content

16. zsoltár – Isten fiaié a legszebb örökség

Édes Istenem, bármi is ér, Nálad keresek menedéket. Te vagy az én Uram, rajtad kívül senki sem kell nekem ezen a világon. Add, hogy mindig abban leljek örömömet, hogy földi szentjeiddel, a körülöttem élő istenfélő emberekkel együtt Téged szolgállak. Kérlek, óvj meg a fájdalmas csalódásoktól, mellyel azok szembesülnek, akik mást követnek. Én hű maradok Hozzád, nem fogadok be szívembe idegen isteneknek, még a nevüket sem veszem a számra.
Uram, egyedül csak Rád van szükségem, hogy boldog legyek. Gondviselő szereteted a legszebb örökségem. Áldom neved, mert az ember ugyan szabad és azt tesz, amit akar, de Te nem vetted le rólam kezed: éjjel is tanácsot adsz, ébren tartod lelkiismeretemet, hogy megfékezd ösztöneimet. Nevelj meg, hogy szakadatlanul törekedjek a jóra. Közelségeddel töltsd be a szívem, mert visszatart a vétkezéstől, ha érzem jelenléted.
Milyen megnyugtató, hogy melletted biztonságban lehetek! Köszönöm, hogy megismertetted velem az élet útját és a haláltól megszabadítottál. Csodálatos dolog, hogy színed előtt nyugalom, békesség és örök boldogság vár.

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! Ezt mondom az Úrnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. " (Zsolt. 16.1-11)