Skip to main content

19. zsoltár – Az egek hirdetik Isten dicsőségét

Világunk számos csodát rejt, Atyám. Örök hatalmad e remekművek révén látható. Az egek dicsőségedről árulkodnak, s mint hatalmas kórusok, létezésedről némán adnak hírt egymásnak az éjszakák és a nappalok. S e határtalan mindenség középpontjába állítottad Jézus Krisztust, a legfényesebb napot, aki mint vőlegény leszállt a mennyből, hogy eljegyezze és megváltsa népedet. Vére legyőzte a bűnt, s ma már tudom, Nélküle a legragyogóbb élet is üres. Itt minden érette és általa teremtetett. Aki kész követni Őt, biztos lehet benne, hogy nem téved el.


Drága Jézus! A ma élő embereknek a Szentíráson keresztül jelentetted ki önmagad. Tanításaid képesek megváltoztatni az embereket. Add, hogy én is be tudjam tartani törvényeidet, és ne érezzem tehernek, mely gúzsba köti az egész életemet, hanem üdítse fel a lelkem. Intő szavad tegyen bölccsé, tudatossá, mert az együgyű embert könnyű becsapni, ha nem vigyázol rá. Rendelkezéseid örvendeztessék meg a szívem, s betartásukat annyira kívánjam, mint a legfinomabb ételt. Igaz döntéseid vonzóbbak legyenek a színaranynál. Figyelmeztess a bűn veszélyeire, és gyakran emlékeztess, hogy az istenfélelem széppé teszi az életet. A szándékos bűnöktől, a kevélységtől óvj meg, és ha tévedésből akaratlanul vétkezem, ne büntess meg érte, Uram.


„A karmesternek: Dávid zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm! " (Zsolt. 19.1-15)