Skip to main content

21. zsoltár – Hálaadás a királyért

A földön minden ember, még a leghatalmasabb is, aki ország-világ ura, kinek mérhetetlen a kincse, gazdagsága, az is isteni segítségedre szorul, Atyám. S az uralkodók ugyanúgy ujjongnak, akárcsak az egyszerű emberek, mikor teljesíted szívük kívánságát!


Uram, adj nekünk szeretetből fakadó, Jézusért lángoló, eleven hitet, hogy hálát tudjunk adni azért a gazdag áldásért, amelyben részesülünk. Hálaimát tudjunk mondani nehézségeink és romló anyagi helyzetünk ellenére, és ne fásult közöny legyen a válaszunk.


Köszönjük Neked, Atyám, mindazt, amit Jézussal együtt nekünk akarsz adni! Köszönjük a töretlen hitet, amivel várjuk a csodát, amint ragyogó pompával, fején színarany koronával, dicsőségben és méltóságban visszatér. Az emberek ugyan egyformának látszanak, de Ő a szívének kedves igazakat elragadja, és színed előtt együtt örvendezhetünk. S haragod égi tűzzel pusztítja majd el hátramaradt ellenségeink.


Itt a Földön minden a helyére kerül, s Te majd őrködsz felettünk, hogy lábunk attól kezdve mindig a boldogság ösvényén járjon.
Uram, add, hogy életünkkel Jézus győzelmét tudjuk hirdetni!

„A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted! Megadtad neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. (Szela.) Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére színarany koronát teszel. Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót. Nagy a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot adtál neki. Bizony, áldottá teszed örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. Bízik a király az Úrban, szereti a Felséges, ezért nem tántorodik meg. Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod utoléri gyűlölőidet. Olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemence, ha megjelensz, Uram. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg. Magzataikat kipusztítod a földről, utódaikat az emberek közül. Ha rosszat forralnak ellened, és cselt szőnek, nem mennek semmire, mert megfutamítod őket, célba veszed íjaddal. Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről! " (Zsolt. 21.1-14)