Skip to main content

01. zsoltár - Az igazak és a bűnösök sorsa

Uram, szeretnék áldott lenni. Ezért próbálok nem a gonoszok tanácsán járni. Tégy bölccsé, hogy meg tudjam különböztetni a jó tanácsot a rossztól. Ne engedd, hogy a bűnösök útján járjak. Bocsásd meg nekem azokat az alkalmakat, amikor a csúfolódók székébe ültem. Taníts mindig, hogy a Te törvényedben nyönyörködjem éjjel és nappal. Legyek olyan, aki úgy szívja magába a Te igédet, mint a folyó mellé ültetett fa. Állhassak meg az ítélet idején, és ott lehessek az igazak közösségében. Uram te ismered az igazak útját, a bűnösök útját pedig eltörlöd. (Zsolt 1)

Zsolt. 1.1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2 hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 4 Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. 5 Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. 6 Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.