Skip to main content

03. Zsoltár - Imádság veszélyben

Uram! Nyomorult vagyok, sok az ellenségem. Segíts rajtam, ne szégyenüljek meg azok előtt, akik azt mondják, hogy nem oltalmazol engem. Védj meg, légy a pajzsom, ne hagyd, hogy fejem lecsüggedjen. Hozzád kiáltok, hallgass meg! Támogass engem éjjel és nappal. Tarts meg, állj mellém, ne féljek. Tőled jön a szabadítás, áldj meg, áldd meg népedet!

„Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült. Uram, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám! Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.) De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.) Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait! Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.) " (Zsolt. 3.1-9 )